KATEGORİLER

Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARIDIR!

İnternet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş aşağıda bulunan satış sözleşmesini tüm maddeleri ile herhangi bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. Lütfen ilgili yasa gereği sözleşme metnini koyu font kullanarak 16 puntoda yazdırarak okuyunuz!
 
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
İşbu sözleşme 06 Mart 2011 tarih ve 27876 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet ortamında satışı gerçekleştirilen ürünler için sözleşme yapılma zorunluluğu gereği düzenlenip, maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir.
 
 
MADDE 1 - SÖZLEŞME KONUSU
 
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 
 
MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ
 
Ünvan: BİLAL OTOMOTİV | OTOMOTİV EGZOZ GRUBU
 
Adres: Akınsal Sanayi Sitesi E Blok No:4 PK:34010
  Topkapı / ISTANBUL
 
Tel: 0 212 481 90 70
 
Faks:0 212 481 09 02
 
Mail : bilal@bilaloto.com
 
 
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ 
 
Müşteri olarak http://www.bilaloto.com/ 'a ait tüm alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken verilen adres ve iletişim bilgileri esas alınmaktadır.
 
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 
Ürünün miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
 
 
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
 
4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup ön bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
4.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile söz konusu ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
 
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden BİLAL OTOMOTİV sorumlu tutulamaz.
 
4.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, işbu sözleşmenin imzalı nüshasının BİLAL OTOMOTİV 'den ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, BİLAL OTOMOTİV ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
 
4.5- BİLAL OTOMOTİV teslimatı engelleyen hava koşulları, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar sebebi ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa benzeri ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödemiş olduğu tutar, 10 gün içinde kendisine ödenir.Satılan ürün 20 gün içinde iade alınır. 
 
4.6- Müşteri ürün siparişini verdikten hemen sonra, gönderici firma ürünü 3 iş günü içerisinde göndermek zorundadır. Ürün gönderici firma tarafından müşterinin adresine gönderildikten sonra müşteri 3 gün içerisinde almak zorundadır. Taraflar arasındaki ihtilafta yetkili Mahkeme ve Tüketici Hakem Heyeti, Bakırköy Mahkemeleri ve icra daireleri veya Tüketicinin  malı satın aldığı yerdeki veya ikametgahındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetidir.
 
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI 
 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde hiç bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Bilal Otomotiv'e faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması durumunda, ALICI'ya teslim edilen ürünün Bilal Otomotiv'den gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
 
İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum ibaresini seçmesi ALICI tarafından teyid olunacak ve yürürlüğe girecektir.